Το Εργαστήριό μας είναι το πρώτο στην Κύπρο διαπιστευμένο για τη μοριακή ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 15189:2012.

Το σχετικό πιστοποιητικό με αρ. L092 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΚΟΠΠ