Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου κλινικής βιοϊατρικής επιστήμης του DNA Laboratory Biomedical Science Lab® που στοχεύει να σας ενημερώσει για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς και την παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το εργαστήριό μας είναι καταχωρημένο σύμφωνα με το νόμο 132/88 και έχει εξουσιοδοτηθεί στις 4 περιοχές: Aιματολογία, Bιοχημεία, Ανοσολογία και Mικροβιολογία.

Επιπλέον, το εργαστήριο εφαρμόζει επίσης τα πεδία της μοριακής γενετικής και της ιατροδικαστικής Αιματολογίας, για τη διεξαγωγή εξειδικευμένων αναλύσεων στο επίπεδο του DNA.  Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 1999 και έκτοτε εφαρμόζει το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο οδήγησε στη διαπίστευση του 2007 από το εθνικό σύστημα διαπίστευσης της Ελλάδας (ΕΣΥΔ) και στη συνέχεια από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ), με το διεθνές πρότυπο ISO EN 15189:2012.

Από το 2010 το εργαστήριό μας έχει βρεθεί και λειτουργεί μέσα στις δικές του σύγχρονες εγκαταστάσεις. Υψηλής ποιότητας εργαστηριακός εξοπλισμός, προηγμένη και κατάσταση της τέχνης χρησιμοποιείται για να λειτουργήσει όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα. Το σημαντικότερο, με την εμπειρία και την ακαδημαϊκή εκπαίδευση του προσωπικού μας, έχουμε την εμπειρία να διευκολύνουμε και να εκτελέσουμε ένα ευρύ φάσμα εργαστηριακών αναλύσεων και εξετάσεων.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας και να δεχτούμε τις συστάσεις σας για τη συνεχιζόμενη βελτίωσή μας, καθώς βρίσκουμε την αφοσίωση των πελατών πολύ σημαντική.

Χρήστος Διογένους

B.Sc., M.Sc. Biochemistry,

M.Sc. Molecular Genetics- Hematology

Forensic Scientist

Europ.Specialist in Clin.Chemistry and Lab. Medicine