Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 1999 και έκτοτε εφαρμόζει το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο οδήγησε στη διαπίστευση του 2007 από το εθνικό σύστημα διαπίστευσης της Ελλάδας (ΕΣΥΔ) ISO EN 15189:2012.Το εργαστήριό μας είναι καταχωρημένο σύμφωνα με το νόμο 132/88 και έχει εξουσιοδοτηθεί στις 4 περιοχές: Aιματολογία, Βιοχημεία, Ανοσολογία και Μικροβιολογία.

Από το 2010 το εργαστήριό μας έχει βρεθεί και λειτουργεί μέσα στις δικές του σύγχρονες εγκαταστάσεις. Υψηλής ποιότητας εργαστηριακός εξοπλισμός, προηγμένη και κατάσταση της τέχνης χρησιμοποιείται για να λειτουργήσει όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα. Το σημαντικότερο, με την εμπειρία και την ακαδημαϊκή εκπαίδευση του προσωπικού μας, έχουμε την εμπειρία να διευκολύνουμε και να εκτελέσουμε ένα ευρύ φάσμα εργαστηριακών αναλύσεων και εξετάσεων.

Η πολιτική μας είναι να παρέχονται αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσματα για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση της θεραπείας προς όλους τους ασθενείς.

  • Η παροχή συμβουλών στον τομέα της εγκληματολογικής γενετικής προσφέρεται επίσης από το εργαστήριο.
  • Συλλογή αίματος σε κατάλληλα εγκεκριμένη περιοχή του εργαστηρίου ή στο χώρο όπου βρίσκεται ο ασθενής.
  • Βιοχημικές, ανοσολογικές, αιματολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις ανθρώπινων δειγμάτων που συλλέγονται από άτομα, γιατρούς κλπ.
  • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών.
  • Συμβουλές για την επιλογή κατάλληλων δοκιμών, τον απαιτούμενο τύπο δείγματος (π.χ. αίμα, ούρα κλπ.) Και τη συχνότητα επανάληψης των εν λόγω δοκιμών.
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για συνεχή ενημέρωση.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας και να δεχτούμε τις συστάσεις σας για τη συνεχιζόμενη βελτίωσή μας, καθώς βρίσκουμε την αφοσίωση των πελατών πολύ σημαντική.